BAĞLAMA KURSU

Antalya’da Bağlama Kursu

Bağlama derslerimiz notalı olup, derslerde Bağlama eğitimini esas alarak öğrencilerimize (Halk Müziği Teorisi ,Yöre, Usul, Kısa Sap Bağlama Tekniği, 


etütsel teknik çalışmalar, saz tavırları vb.) dersleri verilmektedir. Kurslarımız, genel olarak, hobi amaçlı olup yaş sınırı yoktur… Bağlama Anadolu kültürünün bir mirası olarak günümüze kadar taşınmıştır. Uzun saplı ve kısa saplı olmak üzere iki cinsi olan bağlamanın en önemli özelliği yörelere göre farklılık gösteren çalım biçimidir.
 

EĞİTİM SİSTEMİMİZ


Çeşitli Bağlama metodu kitaplarından derlenerek hazırlanan, “Kısa Sap Bağlama Metodu” eşliğinde, ilk etapta Notalar ” Do-Re-Mi|Fa-Sol-La-Si|Do-…” şeklinde ifade edilerek, batı müziği ve Türk müziği arasındaki ses farklılıklarının öğretilmesi ile başlayan süreç; Porte (Dizek), Sol Anahtarı, süreler-değerler şeklinde devam etmektedir. Daha sonra, bağlamanın tanıtımı yapılıp, tellerin isimleri ve hangi telde hangi notaların olduğu, hangi parmaklarla çalınması gerektiği, alt telden başlamak üzere, tüm tellerde alıştırmalarla eğitime başlanmaktadır. Nota – solfej – nazariyat eğitimi bağlama pratiği ile paralel olarak ilerletilmektedir. Tartım çalışmalarıyla birlikte, ortalama 4. dersten itibaren, basit parçalar çalmaya başlayan öğrenci, düzenli egzersizlerle çok kısa sürede, bağlama çalabilmektedir.
 

Birebir olarak yapılmakta olan derslerin yanısıra en fazla 4 kişilik grup dersleriyle de bağlama öğrenmek mümkündür. Bu durumda süreç, birebir olan derslere göre, biraz daha uzayabilir. Algısı ve çalışma performansı en yavaş olanın hızında ilerlemek zorunda kalındığı için… Gruplar tarafımızdan oluşturulmadığı için, birlikte başlamak isteyen 2 kişi grup sayılmaktadır.


 Bağlama Dersimizden Görüntüler